Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπευτική ομάδα είναι ο χώρος αλλά και ο χρόνος όπου το κάθε μέλος λειτουργεί σχετίζεται και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέλη, δομώντας κλίμα εμπιστοσύνης..

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η βιωματική εκπαίδευση διαδραματίζεται στα πλαίσια της θεραπευτικής ομάδας. Η ψυχοθεραπευτική ομάδα είναι ο χώρος αλλά και ο χρόνος όπου το κάθε μέλος λειτουργεί σχετίζεται και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέλη, δομώντας κλίμα εμπιστοσύνης. Το μέλος εκπαιδεύεται να βρίσκει τα συναισθήματα του, να μπορεί να μπαίνει στην θέση του άλλου και να διαπραγματεύεται μαζί του, να υπηρετεί προσωπικούς και κοινούς στόχους. Η σοδειά της ομαδικής ψυχοθεραπείας δεν είναι απλά η ίαση αλλά η ωρίμανση και η αλλαγή.
Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα

Εξυπηρετούμε τους ασθενείς μας στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα σε δικούς μας χώρους.

Πάντα κοντά σας

Προσπαθούμε να έιμαστε κοντά σας σε κάθε σας ανάγκη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Skype

Αναλαμβάνουμε συνεδρίες με τους ασθενείς μας απομακρισμένα μέσω skypex.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα σας απασχολεί.