Εκπαίδευση Κ' Εποπτεία

Τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι επιστήμονες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, απευθύνονται στο γραφείο για εκπαίδευση και εποπτεία. Η εκπαίδευση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία θεωρητικής και βιωματικής κατάρτισης, εστιάζει στον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο. .

Εκπαίδευση Κ' Εποπτεία

Τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι επιστήμονες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, απευθύνονται στο γραφείο για εκπαίδευση και εποπτεία. Η εκπαίδευση είναι μια μακρόχρονη διαδικασία θεωρητικής και βιωματικής κατάρτισης, εστιάζει στον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο. Ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης είναι η προσωπική ανάπτυξη και διαφοροποίηση του εκπαιδευόμενου. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης, τα άτομα συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία, καταθέτοντας την προσωπική τους εμπειρία και τα βιώματά τους συναλλασσόμενοι τόσο με τους άλλους εκπαιδευόμενους όσο και με τους εκπαιδευτές. Η εποπτεία έχει δύο μορφές: Βιωματικό και αυτοαναφορικό χαρακτήρα, όταν ο επαγγελματίας βρίσκεται σε διαδικασία εκπαίδευσης και συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα

Εξυπηρετούμε τους ασθενείς μας στα Ιωάννινα και στην Ηγουμενίτσα σε δικούς μας χώρους.

Πάντα κοντά σας

Προσπαθούμε να έιμαστε κοντά σας σε κάθε σας ανάγκη οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Skype

Αναλαμβάνουμε συνεδρίες με τους ασθενείς μας απομακρισμένα μέσω skypex.

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε ψυχολογικό πρόβλημα σας απασχολεί.